>

METODY PŁATNOŚCI

Akceptujemy następujące formy płatności:

Przelew On-line

Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez TPAY.COM - krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357. Zaraz po dokonaniu płatności otrzymujemy informację o opłaceniu zamówienia i wysyłamy przesyłkę.

Zwykły przelew bankowy

Forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje drogą poczty elektronicznej numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Informujemy, że nie dokonujemy wysyłki na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu.

Po wybraniu tego rodzaju płatności prosimy przelać właściwą kwotę na konto firmowe podane w zakładce kontakt. W tytule należy wpisać numer zamówienia. Oczekujemy na wpłatę w ciągu 5 dni. Po zaksięgowaniu należności przesyłka zostanie wysłana w terminie określonym w karcie produktu. W przypadku, gdy nie otrzymamy wpłaty w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, a umowa sprzedaży uznana za nieważną.